NOTAR

Fondat 1998

Siguranță. Responsabilitate. Tradiție.

BONDAREVA Raisa

NOTARUL BAZAOCHI Andrei, cu sediul biroului la adresa: mun. Chişinău, bd. D. Cantemir nr.5/4, of. 302, anunță despre deschiderea procedurii succesorale în urma decesului cet.BONDAREVA Raisa, născută la data de 10 mai 1935, cetățean al RMIDNP 0971103429839 şidecedată la data de 27 august 2020.     

Eliberarea certificatului de moștenitor este planificată în prealabil după data de 17 mai 2021.

În conformitate cu prevederile art. 2390 alin. (2) Cod Civil, în cazul în care moştenitorul, în termen de 3 luni din data în care a aflat despre devoluţiune şi temeiul chemării sale la moştenire, fiind informat de notarul care desfăşoară procedura succesorală despre iniţierea acestei proceduri sau pe oricare altă cale, nu va depune la notarul care desfăşoară procedura succesorală, declaraţia autentică de renunţare la moştenire, se consideră că moştenitorul a acceptat implicit moştenirea.  

Astfel, către moştenitor vor trece toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile defunctului, cu excepţia celor care, prin natura lor,  sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului sau care, potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta. Potrivit prevederilor legale, moştenitorul răspunde pentru obligaţiile masei succesorale, care includ, pe lîngă obligaţiile defunctului, şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de moştenitor.